Voor informatie of behandeling: 079 - 3200 211

Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie geeft op een praktische wijze invulling aan het optimaliseren van de fysieke en psychologische arbeidsomstandigheden voor de werknemer en werkgever. De bedrijfsfysiotherapeut richt zich op klachten en aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat die aanwezig zijn tijdens de werkzaamheden en de communicatie met de werkgever en bedrijfsarts. Deze klachten kunnen zowel ontstaan zijn tijdens het werk als in de vrije tijd. De bedrijfsfysiotherapeut verminderd  het ziekteverzuim door praktische oplossingen toe te passen, waardoor uw werknemer eerder in staat is om terug te keren naar het werk. Preventief kan er gekeken worden hoe in de toekomst klachten kunnen worden voorkomen. Bij dreigende uitval van medewerkers is de praktijk in staat om snel en effectief te behandelen.

De bedrijfsfysiotherapeut beschikt over de volgende voordelen

 • Een transparant analyse- en behandelsysteem voor het snel, doelmatig en kostenefficiënt analyseren en behandelen van (beginnende) klachten bij werknemers. Beoordeelt de organisatie en de inhoud van het arbeidproces, werkplekken en/of psychomotorisch gedrag van werknemers met specifieke aandacht voor het bewegingssysteem van de werknemers.
 • Duidelijk behandelplan met haalbare adviezen, interventies en/of voert deze uit op de werkplek en het psychomotorisch gedrag van de werknemer en werkgever. Past arbeidssituaties aan door voorlichting, instructie en training van individuele werknemers en groepen met als doel verminderen of doen herstellen van aandoeningen aan het bewegingssysteem.
 • Werkplekbezoek indien daar, in relatie tot de aanwezige klacht, aanleiding toe is. Adviseert in de ontwerpfase van nieuwe werkplekken en herontwerpfase
 • Werkt intensief samen met alle lagen binnen het bedrijf of instelling en andere disciplines binnen het veld van arbeid en gezondheid.
 • Een fysiotherapeutisch trainingscentrum voor individuele- en groepstrainingen voor het uitvoeren van preventief onderzoek en preventieve trainingen.
 • Kan zowel de werkgever als de werknemer ondersteunen bij de reïntegratie in het arbeidsproces.
 • Begeleidt werknemers bij (vervroegde) herintreding op de werkplek als de klacht of aandoening tot onherstelbare schade aan het bewegingssysteem heeft geleid.

Voordelen voor de werkgever

 • Inzicht in oorzaken van ziekteverzuim en in relatie tussen organisatie, werkplek en mens.
 • Verhoging arbeidsproductie
 • Verlaging arbeids- en ziekteverzuim
 • Geïntegreerde aanpak door samenwerking met andere disciplines in de (bedrijfs-) gezondheidszorg
 • Combinatie van preventie en interventie
 • Verhoging van de kwaliteit van de arbeid en plezier in het werk
 • Afstemming werkplek en de organisatie op de specifieke lichamelijke mogelijkheden van de werknemer.
 • Betere fysieke gesteldheid waardoor minder ziekte optreedt
 • Minder kans op arbeidsongeschiktheid

Starten met behandelen

Behandeling kan opgestart worden door de werkgever als de werknemer. In goed overleg kunnen beide partijen samen met de bedrijfsarts en de bedrijfsfysiotherapeut starten met preventieve of curatieve traject op de werkplek.

Behandeling door de fysiotherapeut

Om de klacht in kaart te brengen wordt een intake gedaan, deze bestaat uit een functie- taakhandelingen analyse. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen de functie die de werknemer heeft, de taken die uitgevoerd worden en de handelingen die bij deze taken horen. Ook komen er specifieke werkfactoren aan de orde waarin er gekeken wordt naar werkplek, werkhouding, werktaken, werkduur, werkverhoudingen en de organisatie.

Vervolgens wordt een aantal testen gedaan om de belastbaarheid van de werknemer in kaart te brengen. Op basis van de intake en de testen wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit kan bestaan uit een eenmalig arbo-advies, korte herstelbegeleiding, werkplekonderzoek en - advies, individuele functie gerichte workhardeningstraining of training op de werkplek. Op vooraf afgesproken tijdstippen wordt met de opdrachtgever (bedrijfsarts en/of bedrijf) overlegd.

Samenwerkingsverbanden bedrijfsfysiotherapie

 • Fysergo
 • Belife

Arbeidsfysiotherapeutisch team

 • Hans Poelman
 • Bas van Beekum