Voor informatie of behandeling: 079 - 3200 211

Bedrijfsfysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapie werkt aan het optimaliseren van de fysieke en psychologische arbeidsomstandigheden van de werknemer. De bedrijfsfysiotherapeut richt zich op klachten en aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat die aanwezig zijn tijdens de werkzaamheden, de communicatie met de werkgever en de bedrijfsarts. De bedrijfsfysiotherapeut helpt oplossingen zoeken, waardoor uw werknemer in staat is om terug te keren naar het werk. Preventief kan gekeken worden hoe in de toekomst klachten kunnen worden voorkomen.

De bedrijfsfysiotherapeut beschikt over de volgende voordelen

 • Een transparant analyse- en behandelsysteem voor het snel, doelmatig en kostenefficiënt analyseren en behandelen van (beginnende) klachten bij werknemers. Beoordeelt de organisatie en de inhoud van het arbeidproces, werkplekken en/of psychomotorisch gedrag van werknemers met specifieke aandacht voor het bewegingssysteem van de werknemers.
 • Past arbeidssituaties aan door voorlichting, instructie en training van individuele werknemers en groepen.
 • Adviseert in de ontwerpfase van nieuwe werkplekken en herontwerpfase
 • Werkt intensief samen met alle lagen binnen het bedrijf en andere disciplines binnen het veld van arbeid en gezondheid.
 • Kan zowel de werkgever als de werknemer ondersteunen bij de reïntegratie in het arbeidsproces.
 • Begeleidt werknemers bij (vervroegde) herintreding op de werkplek als de klacht of aandoening tot onherstelbare schade aan het bewegingssysteem heeft geleid.

Voordelen voor de werkgever

 • Inzicht in oorzaken van ziekteverzuim en in relatie tussen organisatie, werkplek en mens.
 • Verhoging arbeidsproductie
 • Verlaging arbeids- en ziekteverzuim
 • Geïntegreerde aanpak door samenwerking met andere disciplines in de (bedrijfs-) gezondheidszorg
 • Combinatie van preventie en interventie
 • Verhoging van de kwaliteit van de arbeid en plezier in het werk
 • Afstemming werkplek en de organisatie op de specifieke lichamelijke mogelijkheden van de werknemer.
 • Betere fysieke gesteldheid waardoor minder ziekte optreedt
 • Minder kans op arbeidsongeschiktheid

Starten met behandelen

Behandeling kan opgestart worden door de werkgever als de werknemer. In goed overleg kunnen beide partijen samen met de bedrijfsarts en de bedrijfsfysiotherapeut starten met een preventief of curatief traject op de werkplek.

Behandeling door de fysiotherapeut

Om de klacht in kaart te brengen wordt een intake gedaan, deze bestaat uit een functie- taakhandelingen analyse. De specifieke werkfactoren komen aan de orde, waarin er gekeken wordt naar de werkplek, werkhouding, werktaken, werkduur, werkverhoudingen en de organisatie.

Vervolgens wordt een aantal testen gedaan om de belastbaarheid van de werknemer in kaart te brengen. Op basis van de intake en de testen wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit kan bestaan uit een eenmalig arbo-advies, korte herstelbegeleiding, werkplekonderzoek en - advies, individuele functie gerichte workhardeningstraining of training op de werkplek. Op vooraf afgesproken tijdstippen wordt met de opdrachtgever (bedrijfsarts en/of bedrijf) overlegd.

Samenwerkingsverbanden bedrijfsfysiotherapie

 • Fysergo
 • Belife

Arbeidsfysiotherapeutisch team

 • Hans Poelman
 • Bas van Beekum