Voor informatie of behandeling: 079 - 3200 211

Echografie

Echografie is een beeldvormende techniek, waarmee het mogelijk wordt om de klachten van de patiënt in kaart te brengen. De pezen, spieren, banden, slijmbeurs en botten kunnen door middel van geluidsgolven worden beoordeeld. 

Het gebruik van MSU binnen het fysiotherapeutisch handelen biedt zeer veel voordelen:

  • het onderzoek is voor de patiënt niet belastend
  • snel inzicht
  • de patiënt krijgt een beter beeld van de klacht
  • een nauwkeurigere diagnose en prognose kan worden gesteld 
  • de vooruitgang kan gemeten worden
  • de behandeling kan beter op de klacht afgestemd worden.
  • onderzoek terwijl de patiënt een beweging in een gewricht maakt