Voor informatie of behandeling: 079 - 3200 211

Hydrotherapie

Met de hydrotherapie wordt door de fysiotherapeuten en beweegcoaches van MTC Zoetermeer in verwarmd water (30-32°C) geoefend. Dit is de beste temperatuur om therapeutische effecten te bereiken. De effecten als druk, weerstand en opwaartse kracht zorgen voor gunstige omstandigheden om met een lagere belasting te trainen. De therapie is geschikt voor iedereen met aandoeningen aan het bewegingsapparaat en het hart-longsysteem. Denk bijvoorbeeld aan therapie na een operatie, reumatische klachten, neurologische aandoeningen of een spierziekte. Er kan gewerkt worden aan de eigenschappen: 

 • Stabiliteit 
 • Kracht 
 • Uithoudingsvermogen 
 • Coördinatie en balans 

Starten met behandelen

U kunt met of zonder een verwijzing van een medisch specialist/ huisarts terecht. De directe toegankelijkheid fysiotherapie geeft de mogelijkheid om zonder tussenkomst van een arts direct een afspraak te maken met de fysiotherapeut. Bij de directe toegankelijkheid wordt er vastgesteld of u bij de juiste specialist bent. Hydrotherapie wordt in sommige gevallen bekostigd door de verzekeraar. Tijdens de intake wordt dit bekeken

Behandeling door de fysiotherapeut

De fysiotherapeut vraagt bij het eerste bezoek naar uw klachten (anamnese) en doet een lichamelijk onderzoek. Samen met u worden de uitkomsten van het onderzoek besproken en een passend behandelplan en behandeltermijn opgesteld. De therapeut zal u behandelopties voorleggen, waarbij u uiteindelijk de beslissing neemt over het te volgen beleid. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan. Indien noodzakelijk neemt de fysiotherapeut tijdens de verdere behandeling, met uw toestemming, contact op met uw huisarts of specialist.

De behandeling kan gericht zijn op:

 • Het verbeteren van plaatselijke problemen in spieren, zenuwen, pezen en gewrichten.
 • Het verbeteren van sport specifieke problemen.
 • Herstel/ revalidatie na een operatie, ongeluk of lichamelijk falen
 • Voorkomen/ preventie van klachten in de toekomst.

Het zwembad is rolstoeltoegankelijk en er is een badlift aanwezig. Begeleiding is mogelijk in en uit het zwembad. Door de begeleiding kan geen hulp geboden worden met het aan- en uitkleden. Zo nodig dient u zelf voor begeleiding te zorgen. Tijdens de verschillende activiteiten kan er gebruik gemaakt worden van verschillende drijfhulpmiddelen, zoals de wetbelt, drijfplank, etc.

Oefentherapie/ trainen in warm water

Naast de hydrotherapie die begeleidt wordt door een fysiotherapeut zijn er 2 mogelijkheden om deel te nemen. U kan zelfstandig zwemmen of in groepsverband oefeningen doen. Dit kan op basis van een strippenkaart (10 of 25 zwemtrainingen). De tarieven staan in onze tarievenlijst.

Zelfstandig banen zwemmen 
Er zijn op de vrijdagavond twee banen beschikbaar voor zwemmen. Hierbij mag er gedurende 50 minuten gebruik worden gemaakt van het water. De avond is verdeeld in drie groepen, waarbij u wordt ingedeeld in een vaste groep. 
Groep 1: 18:00 – 18:50 
Groep 2: 18:50 – 19:40 
Groep 3: 19:40 – 20.30 

Aqua-varia 
Gedurende 30 minuten worden er onder begeleiding van een beweeginstructeur oefeningen gedaan gericht op het hele lichaam. De oefeningen vinden plaats in ondiep water. U kunt voor en na de training nog 10 minuten zwemmen.

Aqua-trimmen 
Groepsles waarbij in het diepe water oefeningen met de wetbelt worden gedaan. Combinatie van trimoefeningen losse oefeningen en aquajoggen. Een les duurt 30 minuten. U kunt voor en na de training nog 10 minuten zwemmen.

Waar wordt u behandeld met hydrotherapie

Onze fysiotherapeuten voeren de hydrotherapie uit in het zwembad de Driesprong.

Adres
Zwembad De Driesprong 
Van Stolberglaan 1 
2712 RB Zoetermeer 

Centre du Lac
Katwijkerlaan 105
2641 PE Pijnacker

Openingstijden 
Donderdag 9.30 tot 11.30 uur 
Vrijdag 18.00-20.30 uur

Hydrotherapeutisch team

 • Marsha Poelman
 • Edwin Hendrikx
 • Casper Groenewegen
 • Merijn de Kievit