Voor informatie of behandeling: 079 - 3200 211

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie bij MTC Zoetermeer is gericht op kinderen van 0 tot 18 jaar. Ze kunnen met verschillende klachten (indicaties) bij onze kinderfysiotherapeut terecht. De klachten uiten zich meestal in het beweeggedrag van de kinderen, waarbij een kind (of zijn omgeving) problemen ervaart bij het meedoen aan dagelijkse activiteiten of sport.

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dit goed en bijna ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt dit wat langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. We kunnen kinderen met verminderde motorische mogelijkheden leren om zo optimaal mogelijk te functioneren. Alle kinderen kunnen baat hebben bij kinderfysiotherapie.

De kinderfysiotherapeut heeft naast kennis van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling ook kennis van andere ontwikkelingsgebieden zoals de taalspraak, sociaal-emotionele en verstandelijke ontwikkeling van het kind.

Er wordt geoefend in een kindvriendelijke omgeving, waarbij het oefenmateriaal is aangepast op het ontwikkelingsniveau van het kind.

Eerste afspraak

Bij de eerste afspraak wordt er gestart met een intake gesprek. Zo worden de problemen van het kind, ervaren problemen door de ouders of de omgeving, in kaart gebracht. Aan de hand van een onderzoek wordt beoordeeld of kinderfysiotherapie kan helpen, hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende testmaterialen. Spelenderwijs wordt in kaart gebracht welke vaardigheden moeite kost en welke activiteiten goed gaan. De verwachtingen en de mogelijke resultaten van de behandeling worden aan het eind van de eerst afspraak besproken.

Behandelplan / behandelingen

Aan de hand van het onderzoek wordt er een behandelplan opgesteld met behandeldoelen. Tijdens de behandelingen doen we diverse oefeningen, aansluitend bij het belevingsniveau van het kind. Tevens krijgt uw kind oefeningen mee voor thuis, om samen aan de hulpvraag en behandeldoelen te werken. Regelmatig evalueren we welke vorderingen zijn gemaakt en stemmen we het behandelplan af op de nieuwe situatie.

Samenwerking

Waar nodig hebben we met uw goedkeuring overleg met de huisarts, het kinderdagverblijf of de leerkracht, zodat we samen werken aan het beweeggedrag van uw kind.

Indicaties:

 • Voorkeurshouding
 • Schrijfproblemen (leesbaarheid, tempo, schrijfkramp)
 • Moeite aanleren motorische vaardigheden zoals fietsen, zwemmen, klimmen
 • Bijzondere voortbewegingsvormen zoals billen schuiven en tenen lopen
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden, zoals syndroom van Down, syndroom van Prader-Willi, Duchenne, Becker,
 • Verstandelijke beperking, mentale retardatie
 • Zintuiglijke of motorische problemen die samengaan met ADHD, Autisme (ASS), pervasieve ontwikkelingsstoornis
 • Huilbaby
 • Te laag geboorte gewicht en/of te vroeg geboren (prematuur en/of dysmatuur kind)
 • Trauma t.g.v. de bevalling, zoals een PBL (plexus brachialis lesie)
 • DCD (Developmental Coordination Disorder)
 • Psychiatrische- of gedragsproblemen die de motoriek beïnvloeden; b.v. ADHD of autisme