Hart- en vaatziekten komen veel voor.

Deze aandoeningen hebben grote emotionele gevolgen voor de kwaliteit van leven en actief bewegen. De fysiotherapeut heeft de deskundigheid in huis om u te helpen om weer het vertrouwen en balans in uw lichaam en activiteiten te krijgen. De fysiotherapeut wil de leefgewoontes en levensstijl positief veranderen, zodat:

 • Uw kwaliteit van leven verbetert
 • U een betere conditie krijgt
 • U leert verantwoord bewegen
 • U zich fitter voelt!

De rol van de fysiotherapeut bij hart- en vaatziekten

De training bij mensen met hart-, vaat- en longklachten bestaat uit het verbeteren van het inspanningsvermogen. We trainen de spierkracht van romp, benen en armen en van de ademspieren (indien noodzakelijk). Door verbetering van inspanningsvermogen en kracht willen we onder andere bereiken dat kortademigheid, moeheid en pijn verminderen en dat activiteiten verbeteren.

Ook overgewicht speelt een rol bij klachten en willen we beïnvloeden. Daarnaast maken we afhankelijk van uw klachten gebruik van ademoefeningen, hoesttechnieken (om vastzittend slijm op te hoesten) en van ontspanningsoefeningen.

Bewegen zorgt bij hart- en vaatziekten voor de volgende voordelen:

 • Afname risico op nieuwe klachten
 • Je voelt je achteraf gelukkiger door de aanmaak van endorfines.
 • De soepelheid van uw vaten verbetert
 • Meer soepelheid verlaagt uw bloeddruk en draagt bij aan een lagere hartslag
 • U krijgt uw vertrouwen in uw lichaam terug
 • Het risico op klachten door stress neemt af
 • Aanmaak gezond cholestorol

Hulp bij hart- en vaatziekten

Maak nu een afspraak

Bij MTC Zoetermeer behandelen we uw klachten op maat en kunt u direct terecht.
Bent u op zoek naar (gespecialiseerde) fysiotherapie in Zoetermeer? 

Neem nu contact op!